Laservision Instruments B,V,

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden van FMed van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507573. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.