Service & onderhoud

Service betekent ontzorgen

Lasers en aanverwante technologieën zijn complexe technieken die bestaan uit optische elektronische – en elektromechanische componenten. Regelmatige controle, onderhoud en service zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en levensduur van deze apparatuur. Uitstekende service en onderhoud zijn zeer belangrijk voor Laservision.

Laservision beschikt over een eigen serviceafdeling die gespecialiseerd is in onderhoud en service van de door ons geleverde medische systemen. Ons deskundige team van service engineers bestaat uit Ruud Muller, Rob Michels, Rolly Jong, Jacco Bosma, Martin Loots, Stephan van Leusden en Edmond van der Kroon. Zij hebben als primaire taak te zorgen voor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van uw apparatuur. Hiervoor wordt een jaarplanning gemaakt voor controle en onderhoud. Daarnaast is Desiree Visser verantwoordelijk voor de technische en administratieve ondersteuning.

Ons magazijn is uitgerust met de meest courante onderdelen om een snelle en adequate opvolging te bieden bij een storing of onderhoudsbeurt. In een aantal gevallen kan de serviceafdeling een beroep doen op vervangtoestellen indien een snelle oplossing door omstandigheden niet mogelijk is.

TYPE SERVICECONTRACTEN

Elk apparaat heeft onderhoud nodig, zo ook in het eerste jaar na levering. Wij raden u dan ook aan tijdens de garantieperiode minimaal één onderhoudsbeurt op basis van nacalculatie uit te laten voeren of direct bij levering een onderhoudscontract af te sluiten.

Laservision biedt u een drietal keuzemogelijkheden: 

  • het All-in onderhoudscontract,
  • het Preventief onderhoudscontract,
  • Onderhoud op basis van nacalculatie

Serviceaanvragen

Voor vragen over het afsluiten van een servicecontract kunt u contact opnemen met mevrouw Desiree Visser:

All-in onderhoudscontract
Deze formule voorziet in één- of tweemaal onderhoud per jaar. Reis- en werkuren en de meeste onderdelen zijn volledig inbegrepen (onderdelen welke niet onder het contract vallen zijn vermeld op het specificatieblad van het onderhoudscontract). Daarnaast vallen ook de storingsbezoeken onder dit contract. Een All-in onderhoudscontract kan alleen tijdens of direct na de garantieperiode worden afgesloten.

Preventief onderhoudscontract
Deze formule voorziet in één- of tweemaal onderhoud per jaar. Reis- en werkuren zijn volledig inbegrepen. Onderdelen en reparatiebezoeken worden afzonderlijk gefactureerd.

Onderhoud op basis van nacalculatie
U wordt één- of tweemaal per jaar vrijblijvend gebeld voor een onderhoudsafspraak. Alle reis-, werkuren en verbruikte onderdelen worden berekend. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract kunt u er zeker van zijn dat het functioneren van uw apparatuur is gewaarborgd.

Onze insteek is dat wij alle klanten zo snel mogelijk trachten te helpen in het geval van een storing of onderhoudsbeurt. Contractanten hebben echter steeds voorrang en kunnen, indien beschikbaar, beroep doen op een vervangend apparaat.