Laserapparatuur ohk

Showing all 12 results

Een breed aanbod op gebied van oogheelkundige laserapparatuur | Laservision

✔ Pijnloze, minimaal-invasieve, poliklinische behandelingen zijn het doel

✔ Een focus op noodzakelijke laserbehandelingen

✔ Zowel Yaglasers, SLT lasers, YAG/SLT lasers, single spot- en patroonlasers en floaterlasers.

Binnen de Oogheelkunde spelen lasers een steeds belangrijkere rol. Laser betekent letterlijk; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Via een spleetlamp kan deze geconcentreerde lichtstraal worden gericht op het te behandelen weefsel. Er zijn grofweg twee soorten behandelingen mogelijk met een oogheelkundige laser, namelijk noodzakelijke laserbehandelingen en cosmetische laserbehandelingen.

Met noodzakelijke behandelingen worden behandelingen die medisch gezien noodzakelijk zijn aangeduid.

Een voorbeeld is een nastaar behandeling na een cataract operatie. Een cosmetische laserbehandeling is medisch gezien niet strikt noodzakelijk, maar wordt in veel gevallen toch uitgevoerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de refractie laser. Deze lasert onregelmatigheden van de cornea en corrigeert daarmee de bril/lenssterkte van een patiënt.

Noodzakelijke laserbehandelingen hebben de focus bij deze discipline
Laservision richt zich met haar oogheelkundige laseraanbod op de noodzakelijke laserbehandelingen. Het assortiment bestaat uit Yaglasers, SLT lasers, YAG/SLT lasers, single spot lasers, patroonlasers en floaterlasers. (de single spot- en patroonlasers worden ook wel netvlies lasers of Argon lasers genoemd). De ontwikkelingen binnen laserland zijn er met name op gericht om de patiënt een snelle- en pijnvrije behandeling te geven die poliklinisch kan worden uitgevoerd. Daarnaast geven technologische ontwikkelingen de behandelaar steeds meer opties lettend op de behandeling van een specifiek ziektebeeld en een ruimer scala aan te behandelen ziektebeelden. Voor de patiënt betekend dit dat de behandeling vaak poliklinisch uitvoerbaar is en minimaal invasief. Hierdoor zijn er minimale risico’s op infectie/complicatie en wordt gestreefd naar een pijnvrije behandeling.

Welke behandelingen kunnen met een laser worden uitgevoerd?

Er zijn verschillende lasers, dus ook verschillende behandelingen. Een Yaglaser wordt voornamelijk gebruikt voor de nastaarbehandelingen en iridotomie, waar een SLT laser voor glaucoom behandeling wordt ingezet door het laseren van het trabekelsysteem. Bij deze behandeling daalt de IOP (intra oculair pressure, ook wel oogdruk genoemd). Deze behandeling is herhaalbaar omdat het weefsel van het trabekelsysteem door de behandeling niet wordt aangetast.
Verder zijn er nog Floaterlasers die de floaters uit de achterste oogkamer laseren. Vaak is het voldoende om de floater te verplaatsen zodat deze uit de line of sight verdwijnt. Soms moet deze volledig weggeschoten worden. Ook Single spot lasers en patroonlasers, ook wel netvlieslasers genoemd, worden binnen de oogheelkunde regelmatig ingezet. Hiermee kan het netvlies worden behandeld (lees: gecoaguleerd). De laser zorgt voor een burn op het netvlies. Bij netvlieslasers gaat het vaak om het stoppen/afremmen van een bepaald ziektebeeld bijvoorbeeld de aanpak van neovascularisatie.

Laservision – Uw aanspreekpunt voor de laserapparatuur!

Wilt u alles over Laservision te weten komen en hulp bij uw vraagstukken?
Onze vertegenwoordiger kan u helpen. Neem daarvoor contact met ons op.