Laservision Instruments B,V,

Peri-implantitis

Peri-implantitis behandelen met een laser is minimaal invasief

Peri-implantitis is een aandoening die voor kan komen bij mensen die implantaten hebben. Een implantaat is een kunstwortel welke in de kaak wordt aangebracht ter vervanging van de natuurlijke wortel. Het harde en zachte weefsel (kaakbot en tandvlees) zorgen ervoor dat het implantaat vast in de kaak blijft zitten.

Minimaal invasief, zeer effectief
Snelle genezing
Geen antibiotica nodig

ELVii Dental | Tandheelkundige Diodelaser

Patiëntvriendelijk

Tandenbleken

Pijntherapie

Er zijn in Nederland meer dan 800.000 mensen die één of meerdere implantaten hebben. Het aantal mensen dat besluit om implantaten te laten plaatsen groeit nog steeds fors. In de dagelijkse praktijk zal men dus vaker te maken krijgen met mensen die peri-implantitis hebben.

Wat is de oorzaak van peri-implantitis?

Patiënten die roken of een genetische gevoeligheid bezitten hebben een verhoogde kans op het krijgen van Peri-implantitis. Mensen met een verminderde weerstand, een slechte mondhygiëne, veel stress, weinig rust en mensen die al lijden aan ziektes als Parodontitis en ongecontroleerde diabetes mellitus lopen ook een verhoogd risico op Peri-implantitis. Het oppervlak van implantaten wordt voor een betere primaire stabiliteit ruw gemaakt. De keerzijde hiervan is dat ze moeilijk gereinigd kunnen worden.

Hoe wordt het behandeld?

Peri-implantitis is dus een ontsteking die de zachte en harde weefsels rondom de tandheelkundige implantaten aantast en vernietigd. Uiteindelijk kan het zelfs lijden tot het verlies van de implantaten.

Bij een aandoening als Peri-implantitis moet de tandarts, implantoloog of mondhygiëniste het implantaat ontsmetten en ervoor zorgen dat het weefsel dat rondom het implantaat zit weer gezond kan worden. Op de traditionele manier wordt er gebruik gemaakt van speciale instrumenten welke de ruimte rondom het implantaat kunnen bereiken en schoonmaken zodat de bacteriën verwijderd worden. Vaak zijn er locaties welke moeilijk bereikt kunnen worden, met de kans dat daar toch bacteriën achter blijven. Wanneer er bacteriën achterblijven zal de ontsteking aanwezig blijven en zich na verloop van tijd weer verder uitbreiden.

Een laser gebruiken bij de behandeling van peri-implantitis

Het gebruik van de Twinlight Laser bij peri-implantitis is een perfecte oplossing. Deze laser heeft 2 golflengten, namelijk Er: YAG en ND: Yag. De golflengte Er:Yag zorgt ervoor dat de bacteriële infectie wordt verwijderd en tevens kan het beschadigde alveolaire bot rond het implantaat behandeld worden. Daarna kan men ook de ND:Yag laser gebruiken, deze werkt bacteriën dodend en bevorderd het genezingsproces vele malen sneller.

Door tijdens de behandeling van peri-implantitis gebruik te maken van een laser werkt men op een minimale invasieve manier. Het succes van de behandeling is veel groter en de genezing gaat ook vele malen sneller. Tevens is het veel gemakkelijker om alle geïnfecteerde weefsel te bereiken. Het bacteriën dodende effect van de laser zorgt ervoor dat het geïnfecteerd weefsel rondom het implantaat alsmede het implantaat zelf volledig wordt schoongemaakt, zonder het gebruik van chemicaliën.

Kennis maken met onze specialisten

Meer informatie of een afspraak plannen met één van onze collega's? Geen probleem! Ons team staat klaar om vrijblijvend langs te komen of contact op te nemen.