Scheelzien

KM Screen | Digitaal Hess scherm

  • Eenvoudig in gebruik
  • Snelle koppeling met het EPD
  • Digitale weergave

Strabismus tijdig diagnosticeren en behandelen kan een lui oog voorkomen

  • Scheelzien op tijd ontdekken en behandelen
  • Onderzoek en behandeling bij strabismus
  • Een operatie kan nodig zijn

Strabismus, oftewel scheelzien, is een oogafwijking waarbij één of beide ogen een afwijkende stand heeft. In de meeste gevallen ontstaat dit al op jonge leeftijd. Maar strabismus kan ook naarmate men ouder wordt worden verworven. De oorzaak van scheelzien kunnen te lange of te korte oogspieren zijn. Ook erfelijkheid is mogelijk. Scheelzien wordt door cliënten veelal als een esthetisch probleem ervaren. Het kan echter ook medische problemen geven.

Behandeling van strabismus

Kinderen met strabismus kunnen een lui oog ontwikkelen. Het is belangrijk dat u scheelzien op tijd diagnosticeert en behandelt. Zo kan een lui oog worden voorkomen. Wanneer uw cliënt een lui oog heeft, zult u eerst het luie oog moeten behandelen. Dat dient zo snel als mogelijk te gebeuren. Een lui oog herstelt namelijk moeilijker naarmate een kind ouder wordt. Hoe sneller hiermee wordt gestart, hoe beter de gezichtsscherpte zich zal ontwikkelen.

Scheelzien kan meestal geheel of deels behandeld worden. Dat kan met behulp van een bril en/of met specifieke de oogspier verbeterende oefeningen.

Scheelzien operatief behandelen

Wanneer behandeling met een bril of oefeningen niet afdoende zijn is een operatieve strabismuscorrectie mogelijk. Bij een dergelijke scheelziensoperatie zullen de oogspieren verkort of verplaatst worden. Reden voor een scheelziensoperatie kan zijn omdat een cliënt het scheelzien niet mooi vindt. Ook medische klachten waaronder dubbelzien of hoofdpijn kunnen een reden zijn.

Laservision biedt diagnostische oplossingen voor oogheelkundig onderzoek. Neem contact op voor meer informatie.